Riian Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat ry

Vuonna 2012 perustettu Suomen Medisiinariliiton alaisuudessa toimiva lääketieteen kandidaattiseura lääketiedettä ja hammaslääketiedettä Riiassa opiskeleville suomalaisille.

Yhdistys

RiSLO (Riian Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat ry) on vuonna 2012 perustettu SML:n (Suomen Medisiinariliiton) alaisuudessa toimiva lääketieteen kandidaattiseura lääketiedettä ja hammaslääketiedettä Riiassa opiskeleville suomalaisille. Riiassa lääketieteen ja hammaslääketieteen opetusta tarjoaa kaksi yliopistoa: Riga Stradins University ja University of Latvia. RiSLO voi myös hyväksyä liitännäisjäseniksi muualla ulkomailla lääketiedettä tai hammaslääketiedettä opiskelevat suomalaisia, jotka ovat vailla suomalaista etujärjestöä.

Opiskelu

Kuten Suomessakin, lääketieteen opinnot kestävät 6 ja hammaslääketieteen
5 vuotta. Ensimmäiset vuodet ovat teoriapohjaisia, millä luodaan pohjaa klinikkaopintoja varten. Viimeisen vuoden aikana suoritetaan opintoihin kuuluvia käytännönharjoitteluja. Opintojen päätteeksi suoritetaan lopputentti, state exam.

Toiminta

RiSLO järjestää ympäri vuoden erilaisia tapahtumia jäsenilleen. Juhlien lisäksi ympäri vuoden järjestetään koulutustilaisuuksia joko yhteistyökumppanien tai vanhempien kollegojen puolesta. Mestarit ja Kisällit on luennoista ja workshopeista koostuva koulutuspäivä. Baltiakoulutus on taas TaSLOn kanssa vuorovuosin järjestettävä koulutusviikonloppu, jolloin pääsee tutustumaan myös Tartolaisiin kollegoihin. RiSLO goes houkuttele taas kokeilemaan uusia urheilulajeja.

Lapsus Calami

RiSLO julkaisee kaksi kertaa vuodessa, joulukuussa ja kesäkuussa, kandiseuramme verkkolehteä Lapsus Calamia. Jos haluat mukaan seuraavan numeron kirjoittamiseen tai hankkia mainostilaa yrityksellesi lehtemme sivuilta, ota empimättä yhteyttä RiSLOn päätoimittajaan sähköpostilla paatoimittaja@rislo.fi tai info@rislo.fi.

Verkkokauppa

RiSLO ry:n kannatustuotteita voi tilata nyt netistä, ei vain yhdestä vaan jopa kahdesta eri verkkokaupasta! Ostoksillasi pääset tukemaan kandiseuran toimintaa.
   
RiSLO - Riian Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat ry
Y-tunnus: 2890485-3
info@rislo.fi