Amanuenssuuri

”Amanuenssilla eli lääkäriharjoittelijalla tarkoitetaan yleensä lääketieteen opiskelijaa, joka suorittaa opintoihinsa kuuluvaa pakollista harjoittelua. Amanuensseiksi kutsutaan myös EU- tai ETA-maiden ulkopuolella kouluttautuneita lääkäreitä, jotka suorittavat Suomessa työskentelyyn edellytettävää harjoittelua.” – Suomen medisiinariliitto

Amanuenssuureja suoritetaan usein loma-aikoina. Amanuenssin säännöllinen työaika on 38 tuntia 45 min/viikko, ja esimerkiksi ruokatunti ei kuulu amanuenssin työaikaan, ellei paikallisesti ole muuta sovittu. Amanuenssin palkka on 1.2.2016 alkaen 1569,57 €.

Amanuenssuuria voi hakea missä tahansa vaiheessa opintoja, mutta yleisesti suositaan sitä, että opiskelija on suorittanut jo sen aiheen kurssin, josta harjoittelun haluaa suorittaa. Amanuenssit – tai ”Manut” – tekevät töitä ohjaavan lääkärin valvonnassa, eikä siten ole ikinä vastuussa potilaan hoidossa tai hoitoon liittyvissä päätöksissä.

Lisää tietoa amanuenssuureista SML:n sivuilta.