Fuksipaketti

Tämä on RiSLOn infopaketti lääketiedettä opiskelemaan päässeille!

Fuksi kuva 10

Onneksi olkoon ja tervetuloa jengiin! Tämä infopaketti on tarkoitettu sinulle, joka aloitat opiskelun fuksina Riga Stradins Universityssa. Tässä kirjeessä kerromme kandijärjestöstämme RiSLOsta, ulkomailla lääketiedettä opiskelevien suomalaisten ryhmittymästä Facebookissa ja Lääkäriliiton järjestämästä kesätapahtumasta, yleisesti opiskelusta RSU:ssa ja lääketieteen tutkinnon perusrakenteesta tässä yliopistossa. Kerromme myös hieman asumis- ja harrastusmahdollisuuksista, opiskeluiden tuista ja osoitteenmuutos-asioista. Lopussa on tarjolla pieni vieraiden sanojen sanasto uusien termien tutustuttamiseksi.

Fuksi kuva 1

RiSLO – Riian suomalaiset lääketieteen opiskelijat ry

RiSLO on vuonna 2012 perustettu Suomen Medisiinariliiton (SML) alaisuudessa toimiva kandiseura Riiassa yleis- ja hammaslääketiedettä opiskeleville suomalaisille. RiSLOon voi tosin myös liittyä, vaikkei opiskelumaa olisikaan Latvia – meillä on jäseniä myös Puolasta, jossa opiskelee vain kourallinen omaa kandiseuraa vailla olevia suomalaisia.

Vuonna 2018 jäsenmäärämme on jo yli 250 – Tarton suomalaisten lääketieteen opiskelijoiden TaSLOn kandiseuran ohi mentiin jo viuhahtaen – ja merkit näyttävät jäsenmäärämme olevan kasvussa tulevinakin vuosina. RiSLO tarjoaa uusille ja vanhoille opiskelijoilleen tutortoimintaa, järjestää tervetuliaistilaisuuksia, fuksiaisia, pikkujouluja, sitsejä, urheilutoimintaa juoksukoulusta Crossfittiin ja keilailuun – lista on pitkä! Vuosittain suomalaiset lääkefirmat, yksityiset lääkärikeskukset ja lääkärivälitysfirmat tulevat Riikaan pitämään meille koulutuksia, illallisia ja illanviettoja, jotka ovat saavuttaneet suuren suosion jäseniemme keskuudessa. Jäsenhakemuksen voi täyttää osoitteessa https://rislo.fi/jasenhakemus. Uusimmat infot ja tulevat tapahtumat löytyvät nettisivuiltamme http://www.rislo.fi ja Facebookin suljetusta RiSLO –ryhmästä, johon voit liittyä heti jäsenhakemuksen hyväksymisen jälkeen. Stay tuned!

RiSLO julkaisee myös kaksi kertaa vuodessa kandiseuramme verkkolehteä, Lapsus Calamia, jossa kerrotaan menneen lukukauden tapahtumista, harjoitteluista, ulkomaan vaihdoista, kaikesta maan ja taivaan välillä – viimeisimmät numerot voit lukea osoitteesta https://rislo.fi/lapsus-calami/. Tulevina vuosina se saatat olla sinä, joka kirjoittaa lehteemme kardiologian amanuenssuurikokemuksista tai tutkimusvaihdosta Japanissa!


Ulkomailla lääketiedettä opiskelevat suomalaiset

Suomen Lääkäriliitto järjestää kerran vuodessa kesätapaamisen ulkomailla lääketiedettä opiskeleville suomalaisille. Lisätietoa saat lähettämällä sähköpostia Lääkäriliiton opiskelijasihteerille heidi.emmes@laakariliitto.fi tai liittymällä Facebookissa opiskelijoiden ylläpitämään ryhmään ”Ulkomailla lääketiedettä opiskelevat suomalaiset”, jonka jäseninä on medisiinareita ympäri Eurooppaa, suurimman osan tullessa kuitenkin Riiasta, Tartosta tai Ruotsista. Ryhmässä uutisoidaan, keskustellaan ja kysytään neuvoa kollegoilta – liity sinäkin mukaan!

RSU – Yleistä opiskelusta

Riiassa lääketiedettä voi opiskella kahdessa eri yliopistossa: University of Latviassa (LU) ja Riga Stradins Universityssa (RSU). Tämä infopaketti keskittyy RSU:ssa opiskeluun. Uusista vieraista sanoista ja lääketieteen termeistä on tehty pieni lista infopaketin loppuun.

Riga Stradins Universityn lääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelu kestää kuusi vuotta, joka jakautuu (suomalaiseen opintosuunnitelmaan verrattuna) prekliiniseen (2 vuotta) ja kliiniseen (4 vuotta) osaan. Enemmistö suomalaisista aloittaa RSU:ssa, jossa vuosikurssi on nykyään jopa 250 opiskelijan verran. Koko tutkinto opiskellaan englanniksi, mutta latvian kielitaito tulee suureksi hyödyksi viimeistään klinikkavaiheessa opintoja. Kuuden vuoden jälkeen tehdään State Exam, joka koostuu neljästä eri osiosta, jotka tehdään eri päivinä – monivalinnat, avoimet kysymykset, kliinisten taitojen koe (kanyylin laitto, verinäytteen otto, yms.) ja viimeisenä paikallisen potilaan kohtaaminen, jolloin tähdätään oikeaan diagnoosiin ja hoitoon.

Fuksi kuva 3

Opiskelumetodit ja -tyylit vaihtelevat jo suomalaisten tiedekuntien välillä suuresti, joten RSU:ssa opiskelua on vaikea verrata suomalaiseen opintojärjestelmään. Latviassa suoritettu lääkärikoulutus on hieman teoreettisempaa ja perinteisempää kuin Suomessa, mutta opintojen ydinsisältö on kuitenkin loppujen lopuksi hyvin samanlainen. Latvian liityttyä Euroopan Unioniin lääkärikoulutusta on uudistettu EU:n säädösten mukaan. Myös nykyinen Euro –lääkärikoulutus on entisestään yhtenäistänyt opetussuunnitelmia lääketieteellisissä tiedekunnissa. Tähän mennessä Riian yliopistoista on valmistunut vajaa kymmenen suomalaista lääkäriä. Suomalaiset työnantajat arvostavat Latviasta hankittua tutkintoa siinä missä suomalaistakin – pidetään siitä myös jatkossa huoli olemalla reippaita ja oma-aloitteisia opiskelijoita amanuenssin ja kandin töitä tehdessä!RSU:ssa ensimmäistä vuotta aloittavalla opiskelevalla pitää olla mukanaan ainakin yksi valkoinen lääkärin takki (engl. white coat), peruslaskin ja värikynät mahdollisimman monella eri pinkin ja lilan sävyllä varustettuna. Joistakin aineista on mahdollista saada autopass, joka vapauttaa lopputentistä mikäli välitenteistä on saanut riittävän hyvät numerot – aineesta riippuen 7-8 tai näistä paremman. Poissaoloja saa olla useimmissa aineissa maksimissaan 20-30% opetuskerroista per kurssi ja niistä tulee olla useimmissa tapauksissa lääkärin todistus. Kurssin alkaessa opettajan tulee mainita mikä käytäntö kyseisellä kurssilla on – ellei hän automaattisesti kerro, muistakaa kysyä asiasta omaksi parhaaksenne, jotta väärinymmärryksiltä vältytään myöhemmässä vaiheessa.

Opiskelu on kaiken kaikkiaan vaativaa, ja työmäärä lisääntyy lukukaudesta toiseen ja opiskelutahti kiihtyykin kolmannella lukukaudella merkittävästi – uuden, valtavan tiedonmäärän opiskeluun on varattu vain niukasti aikaa, joten itsekuri, opiskelun tehokkuus ja ajankäyttö punnitaan tarkoin. Tilannetta hankaloittaa vielä se, että välitenttejä (engl. colloquium tai suomalaisittain lyhennettynä collo) saa tehdä vain kolme kertaa ja lukukauden lopussa tehtäviä lopputenttejä (engl. exam) vain kahdesti tietyn ajanjakson sisään – joten uhka niin sanotusti jäädä semmalle (suom. lukukaudelle) eli tippua vuosikurssilta on todellinen. Jos opiskelija suorittaa esimerkiksi anatomian collon kolme kertaa, eikä viimeiselläkään kerralla läpäise tenttiä, hän saa tästä kurssista etenemisesteen ja joutuu uusimaan kyseisen kurssin seuraavana lukukautena, jolloin muu ryhmä siirtyy jo uudelle lukukaudelle – kurssin feilannut opiskelija ei pääse siirtymään seuraavalle lukukaudelle ennen kuin edellinen on suoritettu hyväksytysti läpi. Aluksi tämä saattaa kauhistuttaa, mutta opiskelutahtiin tottuu pian ja siihen ensimmäiseen tenttiin tulee pyrkiä lukemaan niin hyvin, että se menee läpi. Vaativimmissa aineissa, kuten anatomiassa, solubiologiassa ja histologiassa kannattaakin käyttää niin sanottua 3x –tekniikkaa, jolloin opiskeltava aihe luetaan ennen tuntia kotona, opettaja luennoi aiheesta tunnin aikana, ja sitten se luetaan vielä kerran läpi tunnilta kotiin päästyä. Tämä mahdollistaa sen, että sama asia on kuultu/luettu/opittu jo kolmesti johtaen toivon mukaan pitkäkestoiseen oppimistulokseen.

 

RSU – Opiskelun rakenne

Lääkärikoulutus RSU:ssa on jaettu kolmeen eri osaan – basic (2 vuotta), preclinical (1 vuosi) and clinical subjects (3 vuotta) koostuen pakollisista ja valinnaisista aineista. Opiskelu tapahtuu 10-16 hengen ryhmissä ja lukuvuodessa on kaksi lukukautta eli semesteriä – pääsääntöisesti syyslukukausi on syyskuusta tammikuuhun ja kevätlukukausi helmikuusta kesäkuuhun. Suomen opetusjärjestelmää soveltaen RSU:n kaksi ensimmäistä vuotta ovat prekliinisiä ja neljä viimeistä kliinisiä. Useat aineet koostuvat tuntiopiskelusta (engl. class), jotka ovat pakollisia ja korvattavia mikäli olet esimerkiksi sairauden takia poissa, ja luennoista (engl. lecture), jotka eivät olet pakollisia, mutta niissä olisi suositeltavaa käydä – opettajilla on yllättävän hyvä kasvomuisti ja joskus he keräävät opiskelijoiden nimet ylös.

Basic subjects – kahtena ensimmäisenä opiskeluvuonna keskitytään saamaan monista eri maista ja opetuksellisista lähtökohdista tulleita opiskelijoita ns. samalle viivalle opiskelemalla anatomiaa, histologiaa, solubiologiaa, ensiapua, genetiikkaa, kemiaa, biokemiaa, fysiikkaa sekä humaanisia aineita, kuten filosofiaa, psykologiaa ja latvian kieltä ja lääketieteellistä latinaa. Tarinoita ensimmäisestä opiskeluvuodesta on yhtä monta kuin itse opiskelijoitakin, mutta yleisesti ottaen opiskelutaakka itsessään ei ole vielä suuri ja prioriteettina onkin löytää itselleen parhaat opiskelumetodit ja kasvattaa kärsivällisyyttä ja itsekuria istua kirjastossa tai kotona työpöydän ääressä tunnista toiseen, päivästä toiseen, viikosta toiseen… Lisäksi tärkeää on kehittää englannin kielitaitoa ja tutustua uuteen opiskelukaupunkiin, paikallisiin ja tietysti kanssaopiskelijoihin, joiden kanssa saattaa viettää seuraavat kuusi vuotta elämästään.

Anatomian ja histologian opetus sijoittuu (alakuvassa) olevalle anatomian laitokselle (anatomical theater) osoitteessa Kronvalda Bulvaris 9, jonka käytävät tulevatkin seuraavan kahden vuoden aikana turhankin tutuiksi. Kumpaakin ainetta (kuten kaikkia muitakin) opettavat monet eri opettajat, joten on tuuripeliä kuka osuu kohdalle. Anatomiassa opiskellaan ensimmäisellä lukukaudella luut, lihakset ja ligamentit, joista on yhteensä kaksi colloquiumia ja semesterin lopussa exam. Toisella lukukaudella opiskellaan aivot ja sisäelimet – kummastakin yksi colloquium ja semesterin lopussa exam. Toisen vuoden ensimmäisellä lukukaudella (kolmas semesteri) opiskellaan verisuonet ja hermot – tämän jälkeen on final exam, johon pitää opiskella ja kerrata kaikki puolentoista vuoden aikana oppimansa. Anatomiasta on myös muutama luento RSU:n päärakennuksessa (Dzirziema iela 16), jotka eivät ole pakollisia, mutta niissä olisi suositeltavaa käydä.

Fuksi kuva 4

Ensimmäisellä lukukaudella solubiologiassa opetellaan käyttämään mikroskooppia ja tutustutaan muun muassa solujen rakenteisiin, perustoimintoihin ja solujen väliseen viestintään. Toisella semesterillä keskitytään genetiikkaan – muistatko perinnöllisyyslaskut lukion biologiasta? Etkö? Ei hätää, ei muistanut moni muukaan, mutta nyt ne tulee opittua pohjamutia myöten.

Kemia alkaa lukion ensimmäisestä kurssista, jotta eri maista tulleet opiskelijat saadaan niin sanotusti samalle viivalle – joissain maissa kemiaa opiskellaan syvemmin, kun taas toisissa vain pintapuolisesti. Kaikki materiaali saadaan tunneilta, joten tarvitset mukaan vain laskimen. Jos kemia ei ole vahvin aineesi, ei hätää – myös ne, jotka ovat opiskelleet vain yhden kurssin kemiaa lukiossa, pärjäsivät ihan hyvin. Laskut kannattaa kerrata muutamaan kertaan kotona ennen seuraavaa tuntia, jotta seuraavan tunnin aihe on helpompi ymmärtää – pätee myös kaikkiin muihinkin aineisiin!

Kemiaa on vain yksi semesteri, jonka jälkeen toisella alkaa biokemia. Biokemian opintosuunnitelmaa on muutettu viime aikoina huomattavasti, joten sanotaan nyt näin, että ota laskin mukaan ja ole valppaana! Colloja on useampi ja lopussa exam. Jos haluat osallistua biokemian tutkimukseen, se on ainakin viimeisempinä vuosina onnistunut. Tämä käsittää siis muutaman tunnin mittaisen mikroskooppityön sekä kirjallisuuskatsauksen. Lisätietoa voi kysellä opettajilta kurssin alettua.

Fysiikkaa opiskellaan vuosi. Kurssi koostuu jokaisella tunnilla tehtävästä tutkimustyöstä ja työn palautuksesta. Mukaan mahtuu pari opiskelijoiden tekemää powerpoint–esitelmää. Lopussa on exam, joka koostuu suullisesta ja kirjallisesta osuudesta.

Lääketieteellinen latina kestää niin ikään kaksi lukukautta. Läksyt kannattaa oikeasti tehdä ja kielioppi opiskella hyvin, sillä tästä kurssista ei selviä opiskelematta – sen verran monimutkaisia kielioppikoukeroita latina voi sisältää! Tämän kurssin jälkeen anatomian latinankieliset nimet tuntuvat helpommilta ja ymmärrettäviltä. Tästä kurssista voi myös jäädä semmalle – niin on käynyt – joten ottakaa se tosissaan.

Latvian kieltä opiskellaan kolme lukukautta ja ekstrakursseja on mahdollista ottaa valinnaisaineina. Latvia kannattaa opetella hyvin, sillä sairaalaan mennessä saat rutkasti enemmän irti kun ymmärrät edes osittain mitä potilas sanoo. Proffat kyllä kääntävät potilaan puheen englanniksi, mutta erittäin supistetusti, joskus jättäen tärkeitäkin ja potilaan sairauden kannalta merkittäviä asioita pois. Ja muutenkin, tulet viettämään Latviassa ainakin kuusi vuotta elämästäsi – vapaa-aikana on mukava saada itsensä ymmärretyksi latviaksi, sillä kukkapuskia kadun kulmassa ja omenoita Central Tirguksella kauppaavat babuskat taitavat harvemmin ymmärtää englantia hyvin.

Histologian opetus alkaa toisella lukukaudella ja perustuu myös luentoihin ja tuntiopetukseen. Tunneilla opettaja kertaa lyhyesti luennon sisällön ja näyttää opiskeltavat slaidit (engl. slide) eli mikroskooppinäytteet (esimerkkinä paksusuolen epiteeli kuvassa vasemmalla), jotka on painettu kahden ohuen lasilevyn väliin – näitä on muuten käsiteltävä varoen, sillä hävinnyt tai rikkinäinen slaidi on sinun vastuullasi, ja joudut maksamaan siitä 12€/kpl (tämän hetkisen hinnan mukaan). Opettaja esittelee nimettävät rakenteet, jotka sinun tulee merkitä piirustuksiisi – omat värikynät siis mukaan, ja mieluiten sellaiset, joissa on montaa eri sävyä pinkkiä ja lilaa (tulet kyllä huomaamaan ennen pitkää miksi!). Piirustukset pitää hyväksyttää opettajalla ja tehdä mahdolliset korjaukset tai lisäykset ennen colloa. Histologiaa opiskellaan kaksi lukukautta ja jokaisella lukukaudella on kaksi colloa. Kolmannen lukukauden lopulla on exam, joka koostuu monivalintakysymyksistä ja slaidien tunnistamisesta.

Fuksi kuva 5

 

Malliesimerkki ensimmäisen semesterin lukujärjestyksestä – classit ja luennot

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

8:00

8:00-9:30 Molecular Biology class

8:15-9:45 Molecular Biology lecture

8:15-9:45 History of Medicine and Life Sciences lecture

10:00

10:30-12:45 Medical Chemisty class

10:00-11:30 Medical Terminology in Latin class

10:00-11:30 Medical Chemistry lecture

10:30-12:00 Latvian language in Medicine class

12:00

12:00-13:30 Latvian Language in Medicine class

12:00-13:30 Human Anatomy lecture

14:00

14:30-16:45 First Aid class

14:00-16:14 Medical Physics class

15:30-17:45 Human Anatomy class

14:00-15:30 Medical Terminology in Latin class

Toisena opiskeluvuonna jatketaan anatomian ja histologian opiskelua ja aloitetaan uusia kursseja – embryologiaa, fysiologiaa, mikrobiologiaa, lääketieteellistä genetiikkaa, parasitologiaa (kuvassa oikealla), patologiaa, propedeutiikkaa sekä useammasta aineesta valittava valinnainen kurssi.

Fuksi kuva 6

Kolmas opiskeluvuosi
on monelle helpotus – kahden vuoden rankka opiskelu palkitaan

kevyemmällä lukukaudella, jolloin on mahdollisuus normaaliin päivärytmiin harrastuksineen ja 8 tunnin yöunineen. Tästä alkaa todellinen opitun teorian muuntaminen käytännön tietotaidoksi. Tällöin myös latvian kielen itsenäiseen opiskeluun on aikaa ja siihen on suositeltavaa myös panostaa sairaalapainotteista opiskeluympäristöä ajatellen.

Kolmantena vuonna aloitellaan sisätautikurssia kardiologian merkeissä, reumatologiaa, kliinistä farmakologiaa, korva-nenä-kurkku –tauteja (”KNK”), radiologiaa ja kirurgiaa. Patologian kurssia jatketaan.

Neljäs opiskeluvuosi (clinical subjects) – tuo tullessaan jatkoa sisätauteihin (gastroenterologiaa, nefrologiaa, endokrinologiaa) ja kirurgiaan. Aloitetaan obstretiikkaa ja gynekologiaa, pediatriaa, psykiatriaa, infektiotauteja ja ortopediaa. Yksi valinnainen kurssi valitaan laajasta tarjonnasta, joka muuttuu aika ajoin.

Viidennellä opiskeluvuodella jatketaan sisätauteja (pneumologia, hematologia, pharmakoterapia, onkologia), kirurgiaa, obstretiikkaa, gynekologiaa, ortopediaa ja pediatriaa. Uusia opiskeltavia aineita ovat urologia, tehohoito, toksilogia, anestesiologia, neurologia, neurokirurgia, epidemiologia, kliininen tutkimus, optalmologiaa. Lukuvuoden päätteeksi tehdään sairaalaharjoittelu. Elektiivinen kurssi voidaan valita useasta eri aineesta.

Kuudentena ja viimeisenä vuotena jatketaan sisätauteja (reumatologia, hematologia), immunulogiaa, genetiikkaa, pediatriaa, kirurgiaa ja aloitetaan perhelääkäri –kurssi, psykoterapia, yleislääketiede, kasvoleukakirurgia. Kaiken tämän lisäksi tehdään tutkimustyö sekä loppukoe eli State Exam. Valinnainen kurssi valitaan jälleen kerran monesta eri opiskeluaineesta.

Asuminen

Fuksi kuva 7

RSU:n opiskelijoilla on mahdollisuus hakea asumaan RSU:n upouuteen –asuntolaan, joka sijaitsee yliopiston välittömässä läheisyydessä, mutta suurin osa opiskelijoista etsii asunnon vapailta vuokramarkkinoilta ja asuu Riian keskustassa tai vanhassa kaupungissa. Asunnon voi vuokrata joko kalustettuna tai tyhjillään. Jotkut asuvat yksinään, mutta monet kimppakämpissä kahden–viiden opiskelijan asunnoissa, joissa jokaisella on usein oma huone, mutta vessat, suihkutilat, olohuone ja keittiö ovat yhteiset. Hintataso on yleisesti ottaen edullisempi kuin Suomessa, riippuen toki sijainnista ja asunnon kunnosta sekä kalustuksesta –  yksiöiden tai pienten kaksioiden hinnat liikkuvat 350-500 euron tienoilla per kuukausi, kimppakämpässä yksilöhintaa tulee esimerkiksi 180-400 euron verran kuukaudessa.
Facebookissa kannattaa liittyä asuntomarkkina-aiheisiin ryhmiin kuten ”Rental Apartment Market Riga” ja ”Riga Students’ Appartment Market”. Näissä ryhmissä vuokranantajat tarjoavat asuntojaan tarjolle kuvineen päivineen ja kimppakämppäläiset saattavat etsiä uutta asukasta edellisen valmistuessa tai muuttaessa takaisin kotimaahansa. Internet on myös täynnä nettisivuja, joista asuntoa voi etsiä, esimerkiksi: http://www.apartments-riga.com, http://www.stayinriga.com/en/, http://www.city24.lv. Myös RiSLOn Facebook– ryhmän seinälle voi laittaa ilmoituksen vapautumaisillaan olevasta asunnosta tai kämppäkaverin etsinnästä. Yleishyödyllinen ryhmä on myös ”Riga Student Market”, joka toimii kirpputorin tavoin – ostetaan, myydään, lahjoitetaan.

Harrastuksista

Suurkaupunkina Riika tarjoaa jokaiselle harrastajalle jotain kuntosalista jalkapalloon ja kiipeilystä maratoniin usein hivenen Suomen hintoja edullisemmin. Erilaisista urheilumahdollisuuksista löytyy seuraavilta nettisivuilta:

 • Kolonna Sport Centrs (http://sports.kolonna.com) – Vanhan kaupungin Galleria Centrs –ostoskeskuksessa sijaitseva siisti opiskelijoiden suosima kuntosali, josta saa opiskelija-alennusta -40% RiSLOn jäsenenä. Hyvät jumppasalit ja runsas tarjonta erilaisia ryhmäliikuntatunteja body pumpista pilatekseen.
 • People’s fitness gym (https://peoplefitness.eu/lv/) – uusi kesällä 2016 auennut kolmikerroksinen ja erittäin moderni kuntosali, josta löytyy kaikki! …paitsi sauna. Useampia saleja ympäri kaupunkia.
 • Atletika (http://www.atletika.lv) – Useampia kuntosaleja ympäri kaupunkia.
 • Global Fitness (http://info.globalfitness.lv) – Terbatas Ielalla keskustassa.
 • CrossFit (Crossfit4life.lv) – hyvä crossfit –sali kaupungin läheisyydessä
 • RSU:n oma punttisali (http://www.rsu.lv/eng/student-life/sports)

Riga Marathons (http://www.lattelecomrigasmaratons.lv/en) – Riiassa järjestetään joka toukokuun puoliväli maraton –tapahtuma, jossa voi juosta kokonaisen tai puolikkaan maratonin sekä 10k ja 5k –etäisyydet. RSU:n kautta voi ilmoittautua pari kuukautta ennen juoksua edullisempaan hintaan, seuraile RSU:n Facebook –sivuja!

Fuksi kuva 8

RiSLO-Rusakon juoksukoulu 2016 starttasi maalis-huhtikuussa käyntiin. Jäsenporukalla treenataan siis kevään 2016 aikana kolme kertaa viikossa tähdäten yllämainittuun puolimaratoniin. Tarkoituksena jatkaa juoksukoulua myös tulevaisuudessa!

thumb_IMG_7089_1024

Opiskelun tuet

Kela maksaa ulkomailla opiskelevalle Suomen kansalaiselle korotettua opintotukea, johon kuuluu asumistuki ja mahdollisesti opintolaina. Opintolainasta tulee sopia oman pankin kanssa. Lisätietoja löytyy osoitteesta http://www.kela.fi/opintotuki-ulkomaille.

Muuttoilmoituksen tekeminen Suomessa

Suomen laki velvoittaa tekemään muuttoilmoituksen ulkomaille muutettaessa. Muuttoilmoitus ulkomaille kannattaa tehdä vain tilapäiseksi, ei vakinaiseksi – vakinaisen muuttoilmoituksen tekeminen ulkomaille poistaa sinut suomalaisen sosiaaliturvan piiristä. Yliopisto opastaa Latviassa tehtävien maahanmuuttoasioiden suhteen, mutta myös Suomessa on tehtävä järjestelyjä.

Muuttoilmoituksen tekeminen onnistuu helpoiten internetissä osoitteessa http://www.muuttoilmoitus.fi. Ilmoitus tehdään tällöin postin palveluun, jossa voi valita heti alussa välittyykö tieto muutosta vain maistraatille, postille vai molemmille. Vähintään maistraatille tieto on lakisääteisesti ilmoitettava. Mikäli ulkomaan tilapäisen osoitteen on halunnut ilmoittaa myös postille, voidaan valita, minne henkilökohtaisen postin lähetys tehdään – Suomen vakinaiseen kotiosoitteeseen vai ulkomaille tilapäiseen osoitteeseen. Rinnakkaispostiosoitteita voi hallinnoida postin sivuilta. Mikäli et halua ilmoittaa ulkomaan tilapäistä osoitettasi postille tai valitset Suomen osoitteen postiosoitteeksesi (tilanteessa jossa ilmoitat tilapäisen osoitteen postille ja maistraatille) tulee kaikki postisi suomen vakinaiseen osoitteeseen. Huomioi myös, että osa virallisista posteista saatetaan lähettää vakinaiseen osoitteeseesi Suomessa riippumatta siitä mitä olet ilmoittanut postiosoitteiksi postille. Varmista siis, että sinulla on joku luotettava henkilö Suomen osoitteessa mahdollista postia avaamassa.

Kun teet muuttoilmoitusta nettipalvelussa, voit palvelun sivulla 2/4 valita jääkö Suomen osoite esimerkiksi vanhempien luokse voimaan sinun vakinaisena osoitteena kohdassa: ”Jääkö tilapäisessä muutossa muita asuinosoitteita voimaan?”. Tällöin klikkaa kohtaa: ”Kyllä jää. Kirjoitan osoitteet kohtaan Lisätiedot maistraatille”. Muista tällöin kirjoittaa aivan sivun oikeassa alalaidassa olevaan lisätietokenttään Suomen jäävä vakinainen osoitteesi. Valitse myös kotikuntasi tiputusvalikosta sivun alalaidassa.

Tilapäinen muutto ulkomaille on lähtökohtaisesti korkeintaan yhden vuoden pituinen, mutta poikkeuksen muodostaa kuitenkin muun muassa toisessa EU-maassa opiskeleminen, jolloin tilapäisen muuton ehdot täyttyvät opiskelun pituudesta riippumatta. Nykyään tilapäiselle muutolle pitää antaa muuttoilmoitusta tehdessä päättymispäivä, jonka voi helposti laittaa aina esimerkiksi aina lukuvuosi kerrallaan (esim.1.9.2016-30.6.2017). Tällöin pitää tehdä aina uusi tilapäinen muuttoilmoitus uuden lukuvuoden alussa. Tilapäinen muuttoilmoitus tulee tehdä uudestaan myös mikäli muutat uuteen osoitteeseen Latviassa.

Huomioi myös, että Kelalta tulee anoa erikseen Suomen sosiaaliturvan kuulumista opiskeluiden ajaksi (5 vuotta kerrallaan). Tähän on Kelan asiointipalvelussa oma lomake ja sen voi täyttää ja lähettää sähköisesti.

Varsinaisen virallisen muuttoilmoituksen lisäksi on suositeltavaa tehdä ulkoministeriölle matkustusilmoitus Latviassa oleskelusta. Hätätapauksessa tai kriisitilanteessa ulkoministeriö voi ottaa yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin. Matkustusilmoituksen voi tehdä kätevästi osoitteessa http://www.matkustusilmoitus.fi.

Pieni muistilista

 • Tee määräaikainen muuttoilmoitus osoitteessa http://www.muuttoilmoitus.fi.
 • Ano Kelalta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen jatkamista viidellä vuodella (http://www.kela.fi/lomakkeet-yhteistyokumppanit > Maasta- ja maahanmuutto > Muutto ulkomaille tai työskentely ulkomailla)
 • Hanki matkavakuutus. Jotkut hankkivat sen Suomesta, esim. Lähitapiolasta, jotkut Latviasta – täältä löytyy myös Pohjola (Seesam)
 • Tilaa eurooppalainen sairaanhoitokortti, jos sinulla ei sitä vielä ole – sitä näyttämällä saat julkisista terveydenhuollon laitoksista, esimerksiksi Paula Stradinsin ensiavusta apua samaan hintaan paikallisten kanssa.

Sanastoa

 • Amanuenssuuri – jonkin lääketieteen alan, esimerkiksi sisätautien tai kirurgian harjoittelujakso, jonka voi tehdä pääsääntöoisesti kolmannen vuosikurssin suorittamisen jälkeen; lähinnä työssäoppimista ja erikoisalaan tutustumista
 • Babuska – suom. isoäiti
 • Central tirgus – kauppahalli, jossa on markkinat
 • Colloquium – välitentti
 • Endokrinologia – hormoonioppi
 • Embryologia – kehitysoppi hedelmöityksestä syntymään
 • Exam – lukukauden lopussa suoritettava lopputentti
 • Farmakologia – lääkeoppi
 • Fuksiaiset – uusien opiskelijoiden ensimmäinen akateeminen juhla, jokajärjestetään RiSLOn toimesta jokaisen lukukauden alussa
 • Gastroenterologia – sisätautien erikoisala; vatsa- ja suolistosairaudet
 • Genetiikka – perinnöllisyyslääketiede
 • Gynekologia – naistentaudit
 • Hematologia – sisätautien erikoisala; veritaudit
 • Kandi – neljännen vuosikurssin jälkeen suoritettava lääkäriharjoittelu, jolloinopiskelijalla on jo hoitovastuuta
 • Kardiologia – sisätautien erikoisala; sydänsairaudet
 • KNK – korva-nenä-kurkku -taudit
 • Lapsus Calami – RiSLOn verkkolehti; ilmestyy kaksi kertaa vuodessa
 • LU – Latvian University (University of Latvia)
 • Nefrologia – sisätautien erikoisala; munuaissairaudet
 • Obstretiikka – synnytysoppi
 • Onkologia – syöpätaudit
 • Ophtalmologia – silmätaudit
 • Ortopedia – luu- ja tukikudossairauksien kirurginen oppi
 • Parasitologia – kyllä, parasiittien eli ulkoloisten tutkimista
 • Patologia – tautien (histologinen) oppi
 • Pediatria – lastentaudit
 • Propedeutiikka – potilaan tutkimiskurssi
 • Pulmonologia – sisätautien erikoisala; keuhkosairaudet
 • Reumatologia – tuki- ja liikuntaelinten, sidekudosten ja nivelien oppi
 • RSU – Riga Stradins University
 • Sitsit – akateeminen syömis- ja juomisjuhla; järjestetään RiSLOn toimestakeväisin, tai mahdollisesti jonkun muun tapahtuman yhteydessä
 • SML – Suomen Medisiinariliitto; RiSLOn kattojärjestö Suomessa
 • TaSLO – Tarton suomalaiset lääketieteen opiskelijat ry; sisarkandiseurammeVirossa
 • Urologia – virtsatie-elinten sairaudet

Tervetuloa opiskelemaan Riikaan!

Jos sinulla on vielä jotain kysyttävää tai joku juttu jäi epäselväksi, niin ota reippaasti yhteyttä info@rislo.fi, niin vastaamme mielellämme mieltä askarruttaviin kysymyksiin!

Terveisin,
RiSLO:n hallitus

Mainokset