Hallituksen tehtävät

Puheenjohtaja

 • Johtaa yhdistyksen toimintaa ja vastaa toiminnan kehittämisestä
 • Johtaa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista
 • Huolehtii työnjaosta ja tukee yhdistyksen toimihenkilöiden työtä
 • Hallituksen koollekutsuminen kokouksiin
 • Valmistelee esityslistat ja johtaa kokoukset
 • Vastaa siitä että pöytäkirja laaditaan ja allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat
 • Yritystapahtumien alustava koordinointi
 • Tekee vuoden alussa budjettiarvion rahastonhoitajan kanssa
 • Edustustehtävät
  • Kandiseurojen puheenjohtajien kanssa kokouksia ja muuta yhteydenpitoa
  • Keväisin ja syksyisin SML:n liittokokoukset
  • Tuohilampiseminaari
  • On yhdistyksen ensisijainen edustaja sidosryhmätilaisuuksissa
 • Nimenkirjoitusoikeus
 • Kaikki muut tehtävät, jolle ei ole sovittu tekijää

Varapuheenjohtaja

 • Toimii puheenjohtajan sijaisena
 • Hoitaa erikseen sovitut tehtävät
 • Varainkeruuvastaava (organisointi, tietokannan ylläpito, ym.)
 • Yhteydenpito muiden Riian kansainvälisten kandiseurojen (ja ISA:n) kanssa
 • Pöytäkirjojen tarkastus
 • Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava

Pääsihteeri

 • Pöytäkirjat kokouksissa
 • Tiedotus / kuukausittainen uutiskirje
 • Vastaa ensisijaisesti sähköpostiviestinnästä
 • Jäsenhakemusten käsittely
 • Jäsenrekisterin ylläpito
 • Jäsenten rekisteröinti Duodecimille
 • Drive:n ylläpito
 • Varainkeruu
 • Nimenkirjoitusoikeus

Rahastonhoitaja

 • Järjestön tilien ylläpito ja asiointi pankin kanssa
 • Jäsenmaksujen laskutus
 • Tilintarkastus
 • Tekee vuoden alussa budjettiarvion puheenjohtajan kanssa
 • Seuraa budjettiarvion toteutumista ja informoi siitä
 • Tekee yhteistyötä sihteerin ja toiminnantarkastajan kanssa
 • Pöytäkirjojen tarkastus
 • Nimenkirjoitusoikeus

Tapahtumavastaava

 • Paikat
  • Tarjoukset ja varaukset
 • Sisältö
  • Suunnittelu, hankintojen koordinointi, toteutuksen koordinointi
 • Tapahtumien isännöiminen/emännöiminen
 • Pitää tapahtumista (käytännöistä, sisällöistä, tila- ja tarjoilutarjouksista, ym.) kirjaa tulevia hallituksia varten
 • Tapahtumatoimikunnan ylläpito
 • Uusien tapahtumien ideoiminen

SML-edustaja

 • Suomen medisiinariliiton edustus Riiassa
 • Sitoutuu SML-hallituspaikkaan ja siten edustaa RiSLO:a Suomessa

Päätoimittaja

 • Lapsus Calami -lehden toimittaminen
 • Nettisivuvastaava
 • Varainkeruu

Hallituslainen

 • Varainkeruu
 • Kiintiöpaikka ensisijaisesti hammaslääketieteen, toissijaisesti LU:n opiskelijalle.
 • Paikka voidaan täyttää RSU:n opiskelijalla, jos edellä mainittuja edustajia ei asetu ehdolle tai jos em. edustajat ovat jo muissa hallituspaikoissa

Lisäksi

 • Hallituksen kesken valitaan fuksivastaava, joka koordinoi RSU:n ja LU:n tutortoimintaa
 • Hallituksen kesken valitaan kaiutinvastaava
 • Hallituspaikkaan sisältyy vastuu osallistua tarvittaessa edustustapahtumiin Suomessa (n. 1 kerta/hallituskausi) ja muissa sisarkandiseurojen tapahtumissa
 • Kaikkien hallituspaikkojen muu toimenkuva määräytyy hallituksen päätöksen
  mukaisesti