Kunniajäsenet ja ansiomerkit

OHJESÄÄNTÖ KUNNIA- JA ANSIOMERKKIEN MYÖNTÄMISESTÄ

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka erittäin arvokkaalla tavalla on tukenut yhdistyksen toimintaa tai pyrkimyksiä, tai jolle yhdistys muuten haluaa osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta.

Yhdistys voi myöntää ansiomerkkejä ansioituneille jäsenilleen. Hallitus esittää ansiomerkkien myöntämisen järjestön syyskokoukselle, joka vahvistaa ansiomerkin myöntämisen. Ansiomerkkien myöntämisperusteet määrätään ohjesäännöissä. Kaikilla jäsenillä on oikeus ehdottaa kunniajäsentä tai ansiomerkin saajaa hallitukselle.

Kunniamerkki – yhdistyksen kunniajäsenet
Kuvaus: kultainen
Peruste: Kunniamerkki myönnetään tunnustuksena henkilölle, joka on erittäin arvokkaalla tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa, tai jolle yhdistys muuten haluaa osoittaa kunnioitustaan.

Ansiomerkki
Kuvaus: hopeinen
Peruste: Myönnetään tunnustuksena erityisestä ja jatkuvasta yhdistyksen toimintaa kohtaan tunnetusta harrastuksesta ja siinä osoitetusta aktiivisuudesta.

Kandin ansiomerkki
Kuvaus: pronssinen
Peruste: Myönnetään pitkäjänteisestä aktiivisuudesta yhdistyksen hallituksessa tai muissa viroissa RiSLO:n edustajana toimimisesta tai muusta vastaavasta toiminnasta.

Aktiivisuusmerkki
Kuvaus: pronssinen
Peruste: Myönnetään uusien ideoiden toteuttamisesta ja erityisestä aktiivisuudesta yhdistyksen harrastustoiminnassa.