Yleistä opiskelusta

RiSLO

Opiskelu kestää Riian lääketieteellisissä tiedekunnissa kuusi vuotta ja hammaslääketieteellisessä tiedekunnassa viisi vuotta, jakautuen prekliiniseen ja kliiniseen osaan. Molemmilla tutkintolinjoilla prekliininen osa käsittää opintojen kaksi ensimmäistä vuotta. Opiskelu tapahtuu kummassakin yliopistossa englannin kielellä, mutta kliinisessä vaiheessa latvian tai venäjän kielen taidosta on suuri hyöty. Alkuvuosina opinnot pitävät sisällään latvian kielen kursseja, jotka pyrkivät antamaan valmiudet kommunikoida potilaiden kanssa kliinisessä vaiheessa.

Opetustyyli vaihtelee jo suomalaisten tiedekuntienkin välillä suuresti, joten on vaikeaa verrata Riiassa opiskelua suomalaiseen opintojärjestelmään. Latvialainen koulutus on suomalaista aavistuksen verran teoreettisempaa, mutta opintojen ydinsisältö on loppujen lopuksi hyvin samanlainen. Tähän vaikuttaa osittain se, että yhteistyö lääketieteen saralla on Latvian ja Suomen välillä tiivistä, ja että nykyinen eurolääkärikoulutus on entisestään yhtenäistänyt opetussuunnitelmia lääketieteellisissä tiedekunnissa. Suomalaiset työnantajat arvostavat Latviassa hankittua tutkintoa, joka tuo mukanaan vahvan kielitaidon ja kansainvälisiä kontakteja.