Opiskelu

Kuten Suomessakin, lääketieteen opinnot kestävät 6 vuotta ja hammaslääketieteen 5 vuotta. Ensimmäiset vuodet ovat teoriapohjaisia, millä luodaan pohjaa klinikkaopintoja varten. Viimeisen vuoden aikana suoritetaan opintoihin kuuluvia käytännön harjoitteluja. Opintojen päätteeksi suoritetaan lopputentti, state exam.

RiSLO - Riian Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat ry
Y-tunnus: 2890485-3
info@rislo.fi