Työelämä

Amanuenssi on lääketieteenopiskelija, joka suorittaa opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua. Amanuenssina voi toimia missä kohtaa opintoja vain, usein ehtona kuitenkin on, että kyseinen kurssi on käyty. Amanuenssit – eli ”manut” – tekevät töitä ohjaavan lääkärin valvonnassa, eivätkä siten ole ikinä vastuussa potilaan hoidossa tai hoitoon liittyvissä päätöksissä.

Lääketieteen kandidaatti on vähintään neljän vuoden opinnot suorittanut medisiinari. Lääketieteen kandi voi työskennellä tilapäisesti lääkärin sijaisena eri terveydenhuollon toimiyksiköissä. Ennen töiden aloittamista opiskelijan tulee olla suorittanut sen erikoisalan opintojakson, jossa tulee työskentelemään. Tarkemmat tiedot löydät Lääkäriliiton sivuilta 

RiSLO pitää yllä työpaikkarekrymaililistaa, jonka kautta yritykset voivat halutessaan lähettää rekrypostia jäsenillemme. Lista soveltuu kaikille RiSLOn jäsenille, vuosikurssista riippumatta, sille kannattaa liittyä siis jo ensimmäisellä semesterillä!

Jos haluat liittyä mukaan rekrymaililistalle, laita viestiä info@rislo.fi!

RiSLO - Riian Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat ry
Y-tunnus: 2890485-3
info@rislo.fi