Hakuopas

Lyhyt hakuopas Riian yliopistojen lääketieteelliseen ja hammaslääketieteelliseen tiedekuntaan

”Useampi kuin yksi tie johtaa Roomaan.” – Tuntematon

Riiassa voi lääketieteen ja hammaslääketieteen opintoja tarjoavat kaksi yliopistoa: Riga Stradiņš University (RSU) ja University of Latvia (LU). Alla löydät eriteltyinä tietoa kummankin yliopiston sisäänpääsykriteereistä, lukuvuosimaksuista, hakuajankohdista ja miten nämä kaksi yliopistoa eroavat toisistaan.

Rīga Stradinš University (RSU)

RSU on Latvian valtion julkinen yliopisto, joka on perustettu vuonna 1950 kirurgi ja professori Paul Stradiņšin toimesta. Alun perin yliopisto tarjosi ainoastaan lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opintoja, mutta nykyään tiedekuntia on jo yhdeksän. Yliopisto on tarjonnut kansainvälisiä opintoja jo 25 vuoden ajan ja valtaisa enemmistö RiSLO:n suomalaisista lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoista – vuonna 2022 yli 300 opiskelijaa suorittaa tutkintoaan RSU:ssa. Kaiken kaikkiaan RSU:ssa opiskelee yli 9600 opiskelijaa ja opettajia opiskelijoihin suhteutettuna 1/10. RSU:n päärakennus, löytyy osoitteesta Dzirciema iela 16, muutaman kilometrin ja hyvien kulkuyhteyksien päässä Riian vanhasta kaupungista ja keskustasta. RSU:n opetuskampukset ovat ripoteltu ympäri kaupunkia, kuten myös LU:ssa, ja niistä löytyy kirjasto sekä ruokala, josta voi ostaa ruokaa opiskelijahintaan.

Hakuopas 1

RSU:lla on 2013 valmistunut Technology Centre, jossa opiskelijat harjoittelevat kliinisiä taitoja. Ks. lisää tietoja: http://www.rsu.lv/eng/about-rsu/medical-education-technology-centre.

Kuvassa RiSLOlaiset harjoittelevat intubointia Technology Centerissä järjestetyssä Mestarit & kisällit -tapahtumassa joulukuussa 2016.

RSU:sta valmistuneita suomalaisia on jo useita kymmeniä ja viime vuosina Riian suosio on lähtenyt räjähdysmäiseen kasvuun. Nykyään vuosittain aloittaa 50-80 suomalaista medisiinan opiskelijaa.

Perustietoja RSU:sta

 • Opintojen kesto on 6 vuotta
 • Tiedekunta: Faculty of Medicine
 • Opintopisteitä 360 ECTS
 • Tutkinto on nimeltään Medical Doctor (MD), joka Suomessa Valviran hyväksynnän jälkeen suomennetaan ”laillistettu lääkäri” (LL), vrt. Suomessa valmistuvat – lääketieteen lisensiaatti (myöskin LL)
 • Aloituspaikkoja reilu 200 kahdesti vuodessa – kurssit alkavat syyskuussa ja helmikuussa, hakuajat marras-joulukuu ja huhti-toukokuu, ryhmäkoot 10-12
 • Lisää tietoa lääketieteellisestä tiedekunnasta: https://www.rsu.lv/en/study-programme/medicine
 • Statistiikkaa: https://www.rsu.lv/en/study-here/admissions/statistics

Lukukausimaksut

Lähde: http://www.rsu.lv/eng/study-here/admissions/tuition-fees

Lukukausimaksut saattavat aluksi pelästyttää, mutta Kela maksaa ulkomailla opiskeleville opintotukea ja Kelalta ja pankilta voi anoa korotettua opintolainaa, joka on 8000€ vuodessa tai 800€/kk. Hakemiseen ja yliopistoon hyväksymiseen liittyy myös muita maksuja (kts. lähde), kuten haku- ja rekisteröitymismaksu. Moni on säästänyt etukäteen ja tekee kesä-, talvi- ja pääsiäislomilla töitä, jotta saa opinnot ja elämisen Latviassa maksettua. Jotkut opiskelijat saavat perheeltä tai sukulaisilta taloudellista avustusta. Elämisen taso on kuitenkin huomattavasti edullisempaa kuin Suomessa, kts. lisätietoja fuksioppaasta. RSU:n opiskelijoilla on mahdollisuus hakea asumaan RSU student hostel –asuntolaan, mutta suurin osa suomalaisista opiskelijoista asuu Riian keskustassa yksityisiltä vuokratuissa asunnoissa. RSU:sta on mahdollisuus lähteä ERASMUS-vaihtoon.

Hakukriteerit

 • Huom! Kriteerit saattavat vaihtua vuosittain, tarkistathan ajankohtaiset edellytykset aina yliopiston nettisivuilta.
 • Toisen asteen koulutus: lähestulkoon kaikki ovat käyneet lukion, mutta myös kaupallisen alan ja ammattikoulun käyneitä löytyy – he ovat kuitenkin käyneet iltalukiossa suorittamassa pakollisia kemian ja biologian ja suositeltavia matematiikan ja fysiikan kursseja
 • Riittävä englannin kielitaito – lukion arvosanat ja sujuvalla englannilla kirjoitettu motivaatiokirje ovat usein olleet riittävät todistamaan kielitaidon, mutta moni käy varmuudeksi tekemässä IELTS tai TOEFL –kielitestin. Kielitaito on välttämätön opiskeluiden edistymisen kannalta, mutta vaikka tiede- ja medisiinasanasto ei olisikaan ihan hallussa opiskeluiden alussa, se kohentuu huomattavasti ensimmäisten kuukausien kuluessa.
 • Ikärajoitus – yläikärajaa ei ole, alaikäraja on 18 tietyin ehdoin
 • Hakupaketti
  • Online application
  • Lukion tai muun toisen asteen koulutuksen päättötodistus ja ylioppilastodistus englanniks
  • Englannin kielitaidon osoittaminen (YO-todistus tai kielitesti)
  • Motivaatiokirje
  • Neljä passikuvaa
  • Kaksi valokopiota passista
  • Hakumaksu ja siitä maksutosite
 • Muista todistaa kaikki kopiot notaarilla.
 • Voit käännättää todistukset virallisella kääntäjällä, YO-todistuksen voit tilata Ylioppilastutkintolautakunnalta suoraan englanniksi.
 • Jos olet jo opiskellut Suomessa (tai muualla) sosiaali- ja terveysalaa, todistukset näistä (englanniksi) kannattaa liittää mukaan, jotta voit saada hyväksiluettua jotain kursseja – moni suomalaisista on opiskellut sairaanhoitajaksi, fysioterapeutiksi, ja jopa valmis hammaslääkäri löytyy.
 • Motivaatiokirjeeseen kannattaa panostaa, sillä latvialaiset antavat sille paljon painoarvoa. Miksi sinä haluat opiskella lääketiedettä? Miksi sinusta tulisi hyvä lääkäri? Onko sinulla aiempaa koulutusta sote-alalta? Miksi haluat opiskella juuri Latviassa?

Riga Stradins Universityn lääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelu kestää kuusi vuotta, joka jakautuu (suomalaiseen opintosuunnitelmaan verrattuna) prekliiniseen (2 vuotta) ja kliiniseen (4 vuotta) osaan. Enemmistö suomalaisista aloittaa RSU:ssa, jossa vuosikurssi on nykyään yli 200 opiskelijan verran. Koko tutkinto opiskellaan englanniksi, mutta latvian kielitaito tulee hyödyksi suureksi viimeistään klinikkavaiheessa opintoja. Kuuden vuoden jälkeen tehdään State Exam, joka koostuu kolmesta eri osiosta, jotka tehdään eri päivinä – kirjallinen koe, kliinisten taitojen koe (kanyylin laitto, verinäytteen otto, yms.) ja viimeisenä paikallisen potilaan kohtaaminen, jolloin tähdätään oikeaan diagnoosiin ja hoitoon. Viimeistään tässä vaiheessa pitäisi latviaa tai venäjää osata, jotta pystyy kommunikoimaan potilaan kanssa.

Opiskelumetodit ja -tyylit vaihtelevat jo suomalaisten tiedekuntien välillä suuresti, joten RSU:ssa opiskelua on vaikea verrata suomalaiseen opintojärjestelmään. Latviassa suoritettu lääkärikoulutus on hieman teoreettisempaa ja perinteisempää kuin Suomessa, mutta opintojen ydinsisältö on kuitenkin loppujen lopuksi hyvin samanlainen. Latvian liityttyä Euroopan Unioniin lääkärikoulutusta on uudistettu EU:n säädösten mukaan. Tähän mennessä Riian yliopistoista (RSU ja LU) on valmistunut kymmeniä suomalaista lääkäriä. Suomalaiset työnantajat arvostavat Latviasta hankittua tutkintoa siinä missä suomalaistakin – pidetään siitä myös jatkossa huoli olemalla reippaita ja oma-aloitteisia opiskelijoita amanuenssin ja kandin töitä tehdessä!


University of Latvia (LU)

Perustietoja LU:sta

LU Latvijas Universitāte on vuonna 1919 perustettu Latvian ja Baltian maiden suurin yliopisto. LU on määritelmän mukaan klassinen yliopisto, jossa on edustettuna kaikki klassisen yliopiston tiedekunnat lääketieteellisestä ja oikeustieteellisestä aina matemaattis-luonnontieteelliseen, teologiseen ja humanistiseen, sekä monia muita. LU:ssa voi opiskella 150 eri pääainetta, mukaan lukien lääketiedettä ja hammaslääketiedettä niin latvian kuin englannin kielillä.

Syyskuussa 2015 avattiin uusi LU akateeminen keskuskampus Latvian kansalliskirjaston läheisyyteen, jonne myös osa lääketieteellisen tiedekunnan opetuksesta on keskitetty. Uusi kampus tarjoaa uniikit opiskelutilat ja kattavan tiedekirjaston, joka on auki LU:n opiskelijoille ympäri vuorokauden. Kirjastosta voi kirjojen lisäksi lainata myös läppäreitä – vain LU:n opiskelijoille. LU:lla on lisäksi laaja verkosto kirjastoja ja tiedekuntia ympäri kaupunkia, joiden opiskelutiloja kaikki LU:n opiskelijat ovat tervetulleita käyttämään. LU tarjoaa lisäksi opiskelijoilleen nimellistä maksua vastaan laajoja urheilumahdollisuuksia tiedekuntien tiloissa, sekä edullisen opiskelija-asuntolan, jonne LU:lainen voi hakea asumaan halutessaan. Jokaisessa LU:n rakennuksessa toimii opiskelijaruokala, jossa on laajan ruokavalikoiman lisäksi tarjolla aina päivittäin myös edullinen opiskelijalounas. Yliopistoon voit tutustua internetissä http://www.lu.lv.

Hakuopas 4

LU:n lääketieteellisessä tiedekunnassa aloitetaan opinnot kerran vuodessa, syyskuussa. Lääketieteen opinto-ohjelma kestää 6 vuotta (360 ECTS opintopistettä) ja hammaslääketieteen opinto-ohjelma 5 vuotta. LU on valtiollinen yliopisto ja toimii suoraan Latvian opetusministeriön valvonnan alaisena. LU:n lääketieteellisen tiedekunnan tutkinnot vastaavat EU:n tutkintovaatimuksia. Lääketieteellisen tiedekunnan akateeminen opetushenkilökunta – professorit, dosentit ja lehtorit ovat kokeneita Latvian lääkärikunnan asiantuntijoita. LU:sta on hyvät mahdollisuudet lähteä ERASMUS-vaihtoon. Tarkemmin LU:n lääketieteelliseen tiedekuntaan voit tutustua osoitteessa http://www.mf.lu.lv.

Hakukriteerit

 • Hakuaika alkaa vuosittain tammikuussa ja sisäänpääsyvaatimukset pitävät sisällään mm. lukion päättötodistuksen riittävän hyvillä arvosanoilla biologiasta, kemiasta ja fysiikasta sekä riittävän hyvän englannin kielitaidon. Jos olet suorittanut toisen tutkinnon yliopistossa tai olet opiskellut muuten yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, kannattaa opintosuoritusote yliopistosta liittää hakuasiakirjojen liitteeksi.
 • Kilpailu opiskelupaikoista on luonnollisesti kovaa ja pääsyvaatimukset vaihtelevat vuosittain, sillä opiskelemaan hyväksytään hakukerran parhaimmisto. Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet saat tiedekunnan tutkinto-ohjelman sivuilta.
 • Sivuilta aukeaa myös linkki hakuportaaliin, joka neuvoo hakijaa yksityiskohtaisesti hakuprosessin etenemisestä ja kertoo myös, mitkä liitteet kuhunkin hakuun tarvitsee liittää.
 • Alkuperäiset asiakirjat tulee esittää tiedekunnan opintotoimistossa opintojen aloituksen yhteydessä tai aikaisemmin, jos yliopisto toisin ilmoittaa.
 • Tiedekunnan dekanaatti ja opintotoimisto neuvovat hakijoita mielellään sähköpostitse tai puhelimitse, yhteystiedot LU lääketieteellisen tiedekunnan internetsivuilta.

LU Lääketieteellisen tiedekunnan tutkintomaksuista ajankohtaista tietoa:

Tutkintomaksut

Lähde ja tarkemmat tiedot: admissions

Jos sinulla on vielä jotain kysyttävää tai joku juttu jäi epäselväksi, niin ota reippaasti yhteyttä fuksivastaava@rislo.fi, niin vastaamme mielellämme mieltä askarruttaviin kysymyksiin!

RiSLO - Riian Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat ry
Y-tunnus: 2890485-3
info@rislo.fi